PRVH Series is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Informa

Thông cáo báo chí

PLASTIC & RUBBER VIETNAM 2019 MỞ LỐI TIỀM NĂNG CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHỰA VÀ CAO SU KHU VỰC MIỀN BẮC VIỆT NAM

Sau nhiều năm tổ chức thành công tại TP.HCM, thương hiệu Plastic & Rubber Vietnam chính thức đánh dấu sự kiện đầu tiên tại Hà Nội trong năm nay. Triển lãm quốc tế về Công nghệ, nguyên phụ liệu và thiết bị máy móc ngành nhựa và cao su Việt Nam được đánh sự kiện thương mại thích hợp, đúng thời điểm và có tác dụng tích cực đến tốc độ tăng trưởng của ngành nhựa và cao su tại Việt Nam, đặc biệt mang đến cơ hội tiếp cận tốt nhất cho các doanh nghiệp tại khu vực phía Bắc. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 27 – 29 tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE).

Plastics & Rubber Vietnam 2018 Trở Lại Mạnh Mẽ Nhằm Thúc Đẩy Ngành Công Nghiệp Nhựa và Cao Su Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2018 – Định kỳ hai năm một lần, Plastics & Rubber Vietnam - Triển lãm quốc tế về Công nghệ, Nguyên phụ liệu và Thiết bị máy móc ngành Nhựa và Cao su Việt Nam - quay trở lại và tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của ngành công nghiệp. Đồng tổ chức bởi Công ty Dịch vụ Triển lãm UBM SES Việt Nam (trực thuộc UBM Asia) và Công ty Messe Düsseldorf Asia, Plastics & Rubber Vietnam được coi là sự kiện thương mại thích hợp, đúng thời điểm và có tác dụng tích cực đến tốc độ tăng trưởng của ngành nhựa và cao su tại Việt Nam. Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), thành phố Hồ Chí Minh – diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 3 năm 2018, vinh dự là sự kiện đồng tổ chức với Triển lãm ProPak Vietnam 2018.

Plastics & Rubber Vietnam 2018 Đem Đến Diễn Đàn Kinh Doanh Hàng Đầu Cho Ngành Công Nghiệp Nhựa Cao Su Tại Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2017 - Plastics & Rubber Vietnam – Triển lãm quốc tế về Công nghệ, Nguyên phụ liệu và Thiết bị máy móc ngành Nhựa và Cao su cho thị trường Việt Nam, sẽ chính thức được diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 3 năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), thành phố Hồ Chí Minh

Triển Lãm Công Nghệ và Dịch Vụ Chế Biến Nhựa và Cao Su Với Quy Mô Quốc Tế Lớn Nhất Tại Đông Dương

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 2 năm 2016 - Phiên bản lần thứ 6 của triển lãm PLASTICS AND RUBBER VIETNAM 2016 sẽ trở lại từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 3 năm 2016 tại Trung Tâm Hội Chợ và Triển Lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh, đồng tổ chức cùng với phiên bản lần thứ 11 của triển lãm PROPAK VIETNAM 2016.

Plastics & Rubber Vietnam 2016 Đem đến Diễn Đàn Kinh Doanh Hàng Đầu Cho Ngành Công Nghiệp Tại Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2015 - Đồng tổ chức bởi Công ty Dịch vụ Triển lãm Singapore, Công ty Messe Düsseldorf Asia và đơn vị trong nước - Công ty Dịch vụ Triển lãm VCCI, phiên bản sắp đến của triển lãm PLASTICS & RUBBER VIETNAM (Triển lãm và Hội thảo Quốc tế lần thứ 6 về Công nghệ, Nguyên phụ liệu và Thiết bị máy móc ngành Nhựa và Cao su cho thị trường Việt Nam) sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 3 năm 2016 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
string(14) "page_list_news"

Đăng ký nhận bản tin

Đăng ký
image

PLASTIC & RUBBER VIETNAM, HANOI

27 - 29.11.2019 | ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

imageĐiện thoại: (+84) 28 3622 2588
  • facebook
  • facebook
  • facebook
asset

Copyright © 2019. All rights reserved. Informa Markets, a trading division of Informa PLC.