PRVH Series is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Informa

Thông tin vận chuyển

Đơn vị vận chuyển chính thức

1.APT Showfreight Vietnam Co.,Ltd.

Phòng 401, Số 28, Ngõ 76/2, Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Liên hệ: Ms. Lê Hương

Tel : +84 24 3512 4130

Fax : +84 24 3512 4131

Mobile : +84 903 279 921

Email : [email protected]

 

2. Schenker Vietnam Co., Ltd

60 Đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông tin liên hệ:

Tel : + 84 28 6297 1860

Fax : + 84 28 6297 1867

Mr. Peter Kim – Mobile : +84 909 669 816 – Email : [email protected]

Mr. Hop Nguyen – Mobile : + 84 936 151 499 – Email : [email protected]

Đơn vị Nhà thầu chính thức

Kingsmen Việt Nam Co., Ltd

Tầng 15, Harbour View Tower , 35 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1 TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên hệ: Ms. Trân Trần

Tel: +84 28 3821 8960

Fax: +84 28 3821 8980

Mobile: +84 797 204 698

Email: [email protected]

Chủ quản Toà nhà

Trung Tâm Triển Lãm Quốc tế (I.C.E)
91, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Liên hệ: Ms. Phạm Thị Thúy Hằng

Tel : +84 24 3941 0069

Mobile : +84 919 400 705

Email: [email protected]

string(8) "page_faq"

Đăng ký nhận bản tin

Đăng ký
image

PLASTIC & RUBBER VIETNAM, HANOI

27 - 29.11.2019 | ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

imageĐiện thoại: (+84) 28 3622 2588
  • facebook
  • facebook
  • facebook
asset

Copyright © 2019. All rights reserved. Informa Markets, a trading division of Informa PLC.