PRVH Series is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Informa

Sự kiện bên lề

Sự kiện sắp diễn ra
filter
  • Date range
  • Địa điểm
  • Lọc theo
Nov 28, 2019

Hội thảo Quốc tế: "Kinh Tế Tuần Hoàn – Công Thức Tăng Trưởng Bền Vững Của Ngành Nhựa"

Chương trình hội thảo sẽ chính thức được diễn ra từ 8:00 - 12:00 vào ngày 28/11/2019 tại ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam. Số lượng chỗ ngồi giới hạn, nhấp vào ô "ĐĂNG KÝ THAM DỰ" ngay bên dưới để giữ chỗ ngay hôm nay!
ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Sự kiện đã diễn ra
ICE, 91 Tran Hung Dao, Hanoi, Vietnam

Hội thảo: "Vận hành và Hạch toán kinh tế cho dự án phát triển sản phẩm ngành nhựa"

A. VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO: Nằm trong khuôn khổ của triển lãm Plastics & Rubber Vietnam, Hanoi 2019,  Hội
Đọc thêm
ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam

Hội thảo Quốc tế: "Kinh Tế Tuần Hoàn – Công Thức Tăng Trưởng Bền Vững Của Ngành Nhựa"

1. KINH TẾ TUẦN HOÀN LÀ GÌ? Hiện nay, nền kinh tế truyền thống (còn gọi là kinh tế tuyến tính), đi theo
Đọc thêm
Mar 21, 2018Live Demonstration
SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Hội thảo: Quy trình và Kĩ thuật phát triển sản phẩm nhanh ứng dụng cho khởi nghiệp tinh gọn

CHỦ ĐỀ: QUY TRÌNH VÀ KĨ THUẬT PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NHANH ỨNG DỤNG CHO KHỞI NGHIỆP TINH GỌN Tổ chức
Đọc thêm
string(16) "page_list_events"

Đăng ký nhận bản tin

Đăng ký
image

PLASTIC & RUBBER VIETNAM, HANOI

27 - 29.11.2019 | ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

imageĐiện thoại: (+84) 28 3622 2588
  • facebook
  • facebook
  • facebook
asset

Copyright © 2019. All rights reserved. Informa Markets, a trading division of Informa PLC.