PRVH Series is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Informa

Quy định triển lãm

Quy định dàn dựng gian hàng

Tuân thủ các quy tắc và quy định

Đơn vị triển lãm chịu trách nhiệm cho nhà thầu tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định, và chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất kỳ hành vi vi phạm nào.

Nhận diện thẻ đeo

Tất cả nhân viên làm việc trong quá trình dàn dựng gian hàng phải đeo thẻ đeo hợp lệ được cung cấp bởi đơn vị chủ quản tòa nhà I.C.E Hà Nội mọi lúc khi đang trong khu vực triển lãm. Nhân viên không có thẻ đeo hợp lệ sẽ bị từ chối vào khu vực triển lãm. Vui lòng tham khảo Mẫu 15 để biết Thẻ đeo nhà thầu.

Vệ sinh gian hàng

Trong thời gian dàn dựng gian hàng, đơn vị triển lãm và nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm vệ sinh sạch sẽ, dọn dẹp các mảnh vụn hàng ngày (ví dụ: lon sơn rỗng, phế liệu gỗ, v.v.). Nếu không tuân thủ, đơn vị triển lãm phải trả thêm phí dọn dẹp vệ sinh.

Quy định thiết kế gian hàng

Bản vẽ chi tiết của gian hàng phải được nộp cho Ban tổ chức (BTC) đúng thời hạn quy định để được phê duyệt bởi các cơ quan chính phủ có liên quan và BTC nhằm đảm bảo lợi ích của tất cả các đơn vị triển lãm.

Đơn vị triển lãm và nhà thầu được chỉ định phải đảm bảo tính toàn vẹn về cấu trúc thiết kế gian hàng của họ.

Cấu trúc Hội trường

Trong quá trình dàn dựng gian hàng, cấu trúc hoặc tường hiện có không được phép sử dụng theo bất kỳ cách nào (ví dụ: đóng đinh, nối dây hoặc sửa chữa bất kỳ cấu trúc hiện có nào).

Thời gian làm việc

Đơn vị triển lãm và nhà thầu được chỉ định phải tuân thủ nghiêm ngặt lịch trình do BTC đưa ra. Theo lịch trình dàn dựng gian hàng, các thảm và cấu trúc chính phải được lắp đặt trong vòng 24 giờ kể từ ngày bắt đầu.

Việc không tuân thủ các quy định này có thể dẫn đến việc chậm lắp đặt thiết bị điện và thiết bị di chuyển, và mọi chi phí phát sinh sẽ được tính cho đơn vị triển lãm.

Quy định chữa cháy / trần có mái che

Tất cả các vật liệu được sử dụng trong việc dàn dựng gian hàng phải được chống cháy theo quy định của địa phương.

Thảm trải sàn

Các gian hàng phải được trải thảm hoặc làm sàn để phân định rõ gian hàng với khu vực chung. Tất cả các tấm thảm và sàn phải được dán bằng băng keo hai mặt. Những băng này sẽ được gỡ bỏ trong quá trình tháo dỡ. Việc sử dụng sơn hoặc chất kết dính khác trên sàn trong khu vực triển lãm đều bị nghiêm cấm.

Vách sau/Vách hai bên

Ngoại trừ những gian  (4 mặt mở), các gian còn lại đều phải dựng vách sau. Các gian hàng liền kề cũng phải dựng vách hai bên.

Chiều cao tối đa

Chiều cao tối đa cho phép của gian hàng là 2.5m (8.3ft). Bất kỳ thiết kế nào vượt quá chiều cao quy định này sẽ phải  gửi thiết kế cho BTC ít nhất 10 tuần trước ngày giàn dựng để BTC duyệt. Nếu thiết kế được duyệt, gian hàng đó phải dựng vào phía trong 1m (tương đương 3.28ft) với gian hàng bên cạnh.  Quy định này cũng áp dụng cho các gian hàng treo biển bảng (banner) quảng cáo hoặc các vật liệu khác từ trên trần nhà xuống.

Đối với những gian hàng trong Hội trường A, chiều cao tối đa của gian hàng là 4.5m*.

* Tùy thuộc vào vị trí của gian hàng, cấu trúc riêng lẻ sẽ có chiều cao khác nhau, vì vậy vui lòng thông báo với Ban tổ chức nếu vị trí gian hàng của Quý vị cho phép chiều cao 4,5m.

* Đối với các gian hàng trong Hội trường A2 / A3, chiều cao tối đa cho phép xây dựng là 4.0m (Chu vi gian hàng là 3,5m)

Mặt tiền mở

Tất cả các gian hàng không phân biệt chiều cao đều phải mở ít nhất nửa phần mặt tiền hướng ra lối đi chung hoặc sử dụng vật liệu trong suốt. Phần này phải được để mở, không che lấp.

Mỗi bên của gian hàng triển lãm không được bị cản trở quá 3 mét.

Tháo dở gian hàng

Khi kết thúc triển lãm, đơn vị triển lãm và nhà thầu có trách nhiệm tháo dỡ gian hàng theo lịch trình được quy định bởi BTC. Tất cả các mảnh vụn và thảm phải được dọn sạch bởi đơn vị triển lãm và / hoặc nhà thầu của họ theo lịch trình do BTC đưa ra. Nếu không tuân thủ,  nhà thầu / đơn vị triển lãm phải chịu trách nhiệm cho phí dịch vụ phát sinh.

Sự cố phát sinh

Trong trường hợp có bất kỳ sự cố nào không lường trước được trong các Quy định triển lãm này, quyết định của BTC sẽ là quyết định cuối cùng.

Quy định của tòa nhà ICE

(a) Đơn vị triển lãm có thể chọn nhà thầu riêng cho các thiết kế và giàn dựng với sự đồng ý của BTC và đơn vị chủ quản toà nhà I.C.E Hanoi.

(b) Bản vẽ thiết kế gian hàng chi tiết (độ cao, sơ đồ bố trí và góc nhìn phối cảnh) phải được gửi cho Ban tổ chức 10 tuần trước khi triển lãm diễn ra. Đối với gian hàng hai tầng, bản vẽ phải được gửi trước 3 tháng.

(c) Theo quy định của toà nhà, đơn vị dàn dựng bên ngoài đều phải ký quỹ USD12/m2 (sẽ được hoàn trả). Thêm vào đó, phí thẻ đeo cho công nhân dàn dựng là USD6/thẻ và phí quản lý là USD6/m2 theo diện tích gian hàng đã ký. Điều này để đảm bảo rằng các quy tắc và quy định của cả BTC (như được nêu trong Hướng dẫn này) và I.C.E đều được tuân thủ và để chi trả mọi thiệt hại phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất kỳ hành vi vi phạm nào. Điều này không ảnh hưởng đến bất kỳ khiếu nại bổ sung nào mà Ban tổ chức hoặc I.C.E có thể có đối với nhà thầu và / hoặc đơn vị triển lãm nếu các thiệt hại vượt quá khoản đặt cọc.

Các quy tắc và quy định bổ sung cho việc xây dựng gian hàng hai tầng
 1. Gian hàng trưng bày ở tầng dưới của một gian hàng cụ thể phải giống như của gian tầng trên.
 2. Giá cho thuê đối với diện tích gian tầng trên sẽ là 50% so với gian tầng dưới. Cụ thể, nếu giá cho thuê đối với gian tầng dưới là  USD610.00/m2, thì giá cho thuê đối với gian tầng trên là USD305.00/m2.
 3. Các gian hàng hai tầng chỉ áp dụng cho diện tích từ 60m2 trở lên và chiều dài tối thiểu của bất kỳ kích thước nào của gian hàng là 6 mét.
 4. Diện tích sàn tầng trên không được vượt quá 50% diện tích sàn tầng dưới. Cụ thể, nếu tầng dưới là 60 m2, diện tích tối đa của tầng trên là 30 m2.
 5. Đơn vị triển lãm sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với bất kì chi phí phát sinh nào nếu kéo dài thời gian dàn dựng/tháo dỡ gian hàng.
 6. Tùy thuộc vào giới hạn chiều cao trần, tất cả các vật thể có chiều cao vượt quá 2,5 mét phải được đặt ở khoảng cách tối thiểu 1 mét từ tất cả các ranh giới tiếp giáp với gian hàng lân cận.
 7. Khối lượng cho phép của tầng trên sẽ dựa trên số người có mặt ở khoảng không gian rộng 1,5m2 đó. Ở đầu cầu thang luôn được đặt một bảng thông báo lớn về khối lượng tối đa mà lầu trên có thể chịu được.
 8. Tất cả các thiết kế và dàn dựng gian hàng phải tuân thủ các hướng dẫn, quy tắc và quy định được đặt ra bởi các cơ quan chính phủ có liên quan, cũng như yêu cầu của BTC và đơn vị quản lí  tòa nhà.
 9. Thiết kếgian hàng và kế hoạch bố trí phải được đệ trình lên BTC ít nhất 3 tháng trước triển lãm. Đơn vị trưng bày và nhà thầu được chỉ định phải nộp các bản vẽ chi tiết bốn bản (theo tỷ lệ 1: 200) với sự chứng thực của một kỹ sư có trình độ cùng với các tính toán kết cấu của thiết kế gian hàng được đề xuất.
 10. Khi nhận được tất cả các thông tin / tài liệu liên quan, BTC sẽ gửi chúng đến Fire Safety & Shelter Department để nhận xét / phê duyệt. Họ thường mất một khoảng thời gian để phê duyệt/đưa ra ý kiến. Đệ trình muộn thường không được chấp nhận.
 11. Chỉ khi có sự chấp thuận của tất cả các cơ quan có liên quan, đơn vị triển lãm mới có thể bắt đầu chuẩn bị cho gian hàng.
 12. Gian hàng phải được xây dựng theo thiết kế đã được phê duyệt và sẵn sàng trong thời gian dàn dựng được chỉ định bởi Ban tổ chức.
 13. Đơn vị triển lãm phải đảm bảo rằng gian hàng được tháo dỡ một cách an toàn, có hệ thống và tổ chức; trong thời gian tháo dỡ quy định.
 14. Liên quan đến các vấn đề khác nói chung, các quy tắc và quy định được quy định trong Hướng dẫn dịch vụ kỹ thuật này vẫn phải được tuân thủ.

 

string(8) "page_faq"

Đăng ký nhận bản tin

Đăng ký
image

PLASTIC & RUBBER VIETNAM, HANOI

27 - 29.11.2019 | ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

imageĐiện thoại: (+84) 28 3622 2588
 • facebook
 • facebook
 • facebook
asset

Copyright © 2019. All rights reserved. Informa Markets, a trading division of Informa PLC.