PRVH Series is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Informa

Danh mục Sản phẩm trưng bày

Máy móc và Thiết bị:
 • Cấp liệu / Định lượng / Trộn / Nhào
 • Ép phun
 • Hệ thống dẫn nhựa nóng
 • Khuôn quay
 • Khuôn thổi
 • Khuôn, Đúc & Thành phần
 • Máy dập
 • Máy ép đùn / Dây chuyền ép đùn
 • Máy nghiền / Tái chế phế liệu
 • Máy trộn
 • Nén & Chuyển giao khuôn
 • Tạo hình chân không / Tạo hình nhiệt
 • Thiết bị đo lường và kiểm định chất lượng
 • Thiết bị làm nóng/nguội
 • Thiết bị phụ trợ
Sản phẩm:
 • Thành phẩm / Bán thành phẩm
Nguyên liệu thô:
 • Cao su / Vật liệu đàn hồi
 • Chất dẻo kỹ thuật
 • Chất dẻo nhiệt rắn
 • Nhựa nhiệt dẻo thông dụng
 • Phụ gia / Hợp chất / Thành phần tổ hợp
 • Sợi gia cố nhựa (FBR)
Dịch vụ:
 • Dịch vụ lắp ráp
 • Sản xuất theo hợp đồng
 • Thiết kế CAD / CAM / CAE
 • Thiết lập tổ hợp nguyên vật liệu
 • Tư vấn / R&D
string(17) "page_exhibit_list"

Đăng ký nhận bản tin

Đăng ký
image

PLASTIC & RUBBER VIETNAM, HANOI

27 - 29.11.2019 | ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

imageĐiện thoại: (+84) 28 3622 2588
 • facebook
 • facebook
 • facebook
asset

Copyright © 2019. All rights reserved. Informa Markets, a trading division of Informa PLC.