PRVH Series is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Informa
 • tel (+84) 28 3622 2588
 • email plasticshanoi@ubm.com

Danh mục Khách tham quan

Nhà sản xuất các sản phẩm từ Nhựa và Cao su
Sản xuất nguyên vật liệu chế biến
Hiệp hội thương mại/ Tổ chức dịch vụ
Quản lý, Kỹ thuật & Sản xuất, Bán hàng & Tiếp thị & Mua hàng
Là nhân viên trong các ngành nghề sau:
 • Tự động & vận tải
 • Xây dựng công trình
 • Điện, Điện tử & Cơ khí
 • Viễn thông
 • Nội thất & Nội thất
 • Hàng gia dụng
 • Giải trí
 • Y tế & Chăm sóc sức khỏe
 • Bao bì

Đăng ký nhận bản tin

Đăng ký
image

PLASTIC & RUBBER VIETNAM, HANOI

27 - 29.11.2019 | ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

imageĐiện thoại: (+84) 28 3622 2588
 • facebook
 • facebook
 • facebook
asset

Copyright © 2019. All rights reserved. Informa Markets, a trading division of Informa PLC.