PRVH Series is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Informa

Đăng ký tham quan theo đoàn

Chương trình tham quan theo đoàn được thiết kế đặc biệt nhằm thúc đẩy & tối ưu hóa lợi ích của khách tham quan triển lãm. Tham quan Plastics & Rubber Vietnam, Hanoi theo nhóm và hưởng những quyền lợi sau:

– Nhận bộ Welcome Kit cùng thẻ tham quan. Chỉ cần đến quầy đăng ký đoàn để được đón tiếp

– Được tặng tài liệu danh bạ triển lãm (số lượng có hạn)

– Chụp hình lưu niệm đoàn, hình ảnh sẽ được gửi qua email sau triển lãm

– Nhận các thông tin mới nhất về chuyên ngành và công nghệ tại triển lãm qua email

– Tham gia miễn phí các hội thảo liên quan đến ngành Nhựa & Cao su hiện nay

– Xe đưa đón hai chiều cho đoàn từ 10 người trở lên(*)

(*) Liên hệ btc để biết điều kiện tham gia

** Theo yêu cầu để biết thêm thông tin về việc đăng kí tham quan theo đoàn, vui lòng liên hệ Ms. Minh Châu (Chloe) theo địa chỉ Email: [email protected] / ĐT: (+84) 28 3622 2588 / 115

string(14) "page_thank_you"

Đăng ký nhận bản tin

Đăng ký
image

PLASTIC & RUBBER VIETNAM, HANOI

27 - 29.11.2019 | ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

imageĐiện thoại: (+84) 28 3622 2588
  • facebook
  • facebook
  • facebook
asset

Copyright © 2019. All rights reserved. Informa Markets, a trading division of Informa PLC.