PRVH Series is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Informa

Câu hỏi thường gặp dành cho Nhà trưng bày

1. Làm thế nào để Đặt gian hàng?

Vui lòng chọn một trong hai cách sau đây phù hợp nhất với nhu cầu của Quý vị:
1. Đăng kí trực tuyến
– Truy cập vào trang web (www.plasticshanoi.com)
– Nhấp vào “Đặt gian hàng”
– Hoàn tất các thông tin yêu cầu trong form đăng kí
– Nhấp vào nút “Hoàn tất”
(*) Một thông báo xác nhận đăng kí sẽ sớm được gửi qua email của Quý vị

2. Gửi yêu cầu trực tiếp đến Bộ phận Sales của chúng tôi, xem thông tin liên hệ tại đây.

2. Tôi muốn đăng ký thẻ đeo cho nhân viên của gian hàng tại triển lãm?

Bạn có thể đăng ký thẻ đeo cho nhân viên của gian hàng trên Hệ thống E-manual trực tuyến dành cho các công ty tham gia trưng bày tại triển lãm Plastics & Rubber Vietnam, Hanoi. Vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ gian hàng của bạn để được cung cấp thông tin truy cập.

string(8) "page_faq"

Đăng ký nhận bản tin

Đăng ký
image

PLASTIC & RUBBER VIETNAM, HANOI

27 - 29.11.2019 | ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

imageĐiện thoại: (+84) 28 3622 2588
  • facebook
  • facebook
  • facebook
asset

Copyright © 2019. All rights reserved. Informa Markets, a trading division of Informa PLC.